Matlab Kullanım Komutları

matlab-kullanim-komutlari

MATLAB’DA DOSYA KAYDETME VE GERİ ÇAĞIRMA İŞLEMLERİ

Kullandığımız dizileri ileride tekrar kullanmak amacıyla kaydetmek mümkündür. Matlab, verileri saklamak üzere mat uzantılı dosyaları kullanır.

Çalışma alanı (workspace) içerisindeki tüm dizileri kaydetmek istediğimizde; File->Save Workspace As ‘i kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Dosyayı geri çağırırken File->Load Workspace seçeneğini kullanıp çağırmak istediğimiz dosyayı seçerek geri çağırabiliriz.

Dosyaları kaydetmenin diğer bir yolu da komut satırı iledir. Komut satırına aşağıdaki şekilde komut yazarak işlemi gerçekleştirebiliriz:

>>Save dosya_adı değişken1 değişken2 değişken3….

» save eko_10

Geri çağırırken load komutu kullanılır. Load komutundan sonra çağırmak istediğimiz dosyanın adı yazılır. Bu dosyadan herhangi bir değişken çağrılmak isteniyorsa dosya adından sonra ilgili değişkenin adı yazılır.

>> load dosya_adı

>> load dosya_adı değişken1 …

>>load eko_10

>>load eko11_   gibi.

MATLAB FONKSİYONLARIN KULLANIMI

clc: sayfayı temizliyor

quit: matlabı kapatır

clear: workspacedeki yeri siliyor

fix: virgülden sonrasını siler

rand: rastgele sayı oluşturur

ceil: büyük olana yuvarlama

floor: küçük olana yuvarlama

round: yakın olana yuvarlama (tam ortada ise büyük olana yuvarlar)

Inf: sonsuz

zeros: sıfır matrisi verir

ones: bütün rakamları bir olan matris

eye: birim matris

tril: alt üçgen

triu: üst üçgen

diag: köşegenlerden matris oluşturma

diff: bir sonrakinden bir önceki çıkarılır

rem: bölümden kalanı verir

all: tüm değişkenler true mu diye bakıyor

poly: kökleri verince katsayıları veriyor

a(i[a b]): bir matrisin i.sıranın a ve b sayılarını göstermesi

close all: açık figür pencerelerini kapatır

close a.: a. figür penceresini kapatır

figure: boş grafik penceresi açar

subplot: birden fazla grafik çizmeye yarar

hist: histogram çizmeyi sağlar

hist(y,20): histogramı 20 eşit parçaya bölerek çizer

hist(y,1:1:10):y eşitinin histogramını 1’den başlayıp 10’a kadar 1’er aralıklarla çizer

grid: çizilen histogramı çizgili bir tabanda çizer

f=hist(y,1:2:9):y’nin histogramını 1’den 9′ a kadar 2’şer aralıklarla çizer

[f,x]=hist(y,1:2:9):

bar(x,f):aralık halde histogram çizer

bar(x,f,1):sondaki sayı aralığı belirler

bar(x,f,1,’r’):sondaki tırnak içindeki renk belirtecidir

edgecolor: çizilen histogramda kenar çizgilerinin renklerini belirler

facecolor: çizilen histogramda iç boşluğunun renklerini belirler

x=1:5|1’den 5’e kadar olan sayıları yazar

y= rand(1,5):0 ile 1 arasında rastgele 5 sayı üretir

plot(x,y):grafik çizer

stem(x,y):nokta grafiği çizer

text(4,0.4,’Wikilozi \theta=e^{x^2}’):içine yazı yazmayı sağlar

stairs(x,y):__|–|__ şu şekilde grafik çizer

pie(x,y): pasta grafiği çizmeyi sağlar

pie3(x,y): 3D pasta grafiği çizer

area(x,y): ????

t=linspace(-pi,pi,20):-pi ile pi arasındaki sayıları gösterir

r=rand(1,20):20 tane 0 ile 1 arasında rastgele sayı oluşturur

polar(t,r):grafik çizer

polar(t,r,’o’):daire grafiğinde noktasal grafik sondaki o şeklinde gösterir

rose(t,12):açısal grafik

boxplot: kutu bıyık grafiği(çetele)

grid on: gridi aktif eder

grid off: gridi kapatır